Chraňte svůj majetek pomocí svěřenského fondu

Založit svěřenský fond, u nás často nesprávně nazývaný svěřenecký, je v Česku možné od roku 2014. Navzdory tomu jeho velké výhody Češi objevují až v posledních letech. Ačkoliv se může na první pohled zdát, že je založení svěřenského fondu příliš složité či je určené pouze majetnějším občanům, není tomu tak. Svěřenský fond si zakládají lidé i s „malým“ majetkem z mnoha důvodů.

Jak svěřenský fond funguje?

Svěřenské fondy jsou určené pro každého, kdo chce nebo potřebuje ochránit svůj majetek. Ve chvíli, kdy je svěřenský fond založený, přestává být majetkem zakladatele. Stává se majetkem anonymním a samostatným. Zakladatel určí správce, může jich být i více, který se o majetek stará a spravuje ho. Kromě správce určuje zakladatel „dědice“ fondu – obmyšleného. Obmyšlený je nejen dědicem svěřenského fondu, ale také může čerpat příjem z fondu, zda to tak určí zakladatel. Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného.

Důvody založení svěřenského fondu

Založením svěřenského fondu je možné dlouhodobě ochránit či spravovat svůj soukromý a firemní majetek. Do svěřeneckého fondu lze vložit prakticky cokoliv. Kromě peněz, se může jednat o šperky, nemovitosti, starožitnosti apod. Majetek vyčleněný do svěřeneckého fondu je chráněný před potencionálními věřiteli nebo jinými případnými právními jednáními.

Svěřenské fondy jsou anonymní, to znamená, že svěřenský fond je registrován pod jménem správce a stejně tak majetek, například nemovitosti zapsané na katastru.

Další výhodou svěřenského fondu je snížený daňový základ, tím pádem nižší daňové odvody. Založením svěřenského fondu si jeho zakladatel zajistí kontrolu nad kapitálem a nad příjmy vyplácenými obmyšlenému svěřenského fondu.