Propagační materiály, které podpoří povědomí o vaší firmě

Pravidelná investice do propagace je dnes něčím, s čím by měla počítat každá firma. Kvalitní propagace vám totiž zajistí více zákazníků než jen to, že budete produkovat kvalitní výrobky, které však nebudete nijak propagovat. Zaměřte se proto i vy na propagaci a neopomeňte základní materiály, které budete při podnikání potřebovat.

Základem jsou brožury

Pokud nabízí své služby či výrobky klientům, například na pracovní schůzce, měli byste zainvestovat do vytvoření brožur či katalogů. Právě ty se starají o reprezentaci vaší firmy, výrobků či služeb a je nutné, aby byly kvalitně zpracované. Svou roli hraje i kvalitní tisk brožur, který vypovídá o vaší pečlivosti. Volte do brožur jen dobře strukturované informace o vaší firmě a kvalitně vyhotovené fotografie. Vždyť brožura je přímým propagačním materiálem, který může velmi efektivně klienta oslovit, ale také jej odradit.

Offline propagace

Tvz. offline propagace, tedy taková, která není skrze internet, má velmi široký dosah a neměli byste její účinky podceňovat. Do offline propagace spadají například billboardy, plakáty, letáky, samolepky či skládané letáky, které můžete umístit na kulturních akcích či je mohou rozdávat hostesky. Offline propagace má často velký zásah, ale dá se též dobře cílit na určitou skupinu osob žijící v určité oblasti. To je často skrze online propagaci jen velmi těžké. Reklamu lze umístit také do novin či časopisů. Tisk novin je v tomto směru také dobrou volbou.

Při prezentaci

Nezapomínejte ani na propagační materiály, které budete potřebovat při prezentaci vašich služeb či výrobků. Hodit se vám jistě budou kromě brožur, katalogů, vizitek, také roll upy, které mají informační charakter a snadno je vybalíte i složíte. Roll up je jakýmsi velkým plakátem či bannerem, na kterém mohou být uvedeny základní informace o firmě či výrobcích a službách.