Pístové a šroubové kompresory

Kompresory obecně jsou stroje sloužící k výrobě stlačeného vzduchu. Ten je nutný k pohonu pneumatického, neboli vzduchového nářadí, ale také k plnění pneumatik, dětských nafukovacích hraček, gumových člunů a raftů. Rozlišujeme dva typy kompresorů, a sice pístové a šroubové. Mezi nejznámější značky kompresorů patří kompresory Atmos, ale také Abac. Obě tyto značky kompresorů jsou využívány především ve stavebnictví, při rekonstrukcích či bourání objektů, dále v průmyslu, ale uplatňují se například také v laboratořích a v oblasti měřící a regulační techniky.

Jaká je konstrukce kompresorů

Obě varianty mají konstrukci odlišnou. Pístové kompresory mají konstrukci řešenou tak, aby za chodu kompresoru nedocházelo ke zbytečně velkým ztrátám tlaku. K přednostem pístových kompresorů patří vysoký stupeň spolehlivosti a mezi pomaloběžnými pístovými kompresory je nejznámější značkou Atmos Bobby. Své využití nacházejí zpravidla v autodílnách, garážích, ale také v domácích dílnách. Pro běžné hobby činnosti jsou to ideální kompresory, ale uplatňují se s úspěchem i ve výrobních provozech a velkých dílnách. V těchto podmínkách se stlačený vzduch využívá především k pohonu pistolové techniky, jako jsou stříkací, tryskací nebo odsávací pistole.

Kompresory šroubové

Pro šroubové kompresory je charakteristický vysoký výkon a zároveň efektivní provoz. Největší vliv na hospodárnost chodu šroubových kompresorů má velikost a konstrukční provedení šroubového bloku. K nejznámějším značkám šroubových kompresorů patří Albert, SEC a SmartTronic. Šroubové kompresory Albert se vyznačují vysokou variabilitou jednotlivých typů. Volit lze tlakovou variantu, otevřený či kapotovaný model a také pestrou škálu příslušenství.

Jak zvolit správný typ kompresoru

Při výběru kompresoru by na prvním místě měl být vždy účel, k jakému budeme kompresor používat. Obchod Kompresory-vzduchotechnika nabízí široký sortiment různých typů kompresorů. Každý zákazník si proto může vybrat kompresor určený pro průmysl, stavebnictví či jiné odvětví, ale i kompresor vhodný pro běžné hobby činnosti. Pokud potřebujete kompresor do své garáže nebo domácí dílny, pak lze doporučit pístové kompresory značky Atmos hobby, konkrétně řadu Bobby.