Anorexie mívá fatální následky

Příjem potravy je základním předpokladem, jak do těla dostat živiny a udržet ho v dobré kondici. Člověk je od prenatálního stavu uzpůsoben k tomu, aby přijímal a vylučoval. Ne nadarmo umí miminko pouze spát, plakat, sát, čůrat a kakat. Maminka pečlivě dohlíží na to, aby všechny tyto fyziologické funkce pracovaly v rovnováze a na poplach by se bilo v případě, že by tomu tak nebylo.

Stravovací problémy u dospělých

Když ale rovnováha nefunguje u dospělých, nikdo se nad tím příliš nepodivuje. Porucha příjmu potravy bývá často bagatelizována, byť mívá v konečném stádiu fatální následky, a to jak fyziologické, tak i psychické. Mezi nejčastější poruchy příjmu potravy patří bulimie, anorexie, psychogenní přejídání, drunkorexie a ortorexie. Každý patogenní vztah k jídlu je problémem, který je potřeba řešit.

Nepříjemná je ale skutečnost, že si postižený člověk svůj anomální přístup k jídlu buď neuvědomuje, nebo ho naopak důmyslně skrývá. Prvotním ukazatelem pro okolí, že je něco v nepořádku, může být fakt, že člověk s poruchou příjmu potravy není ochoten před ostatními jíst, ani s nimi společně stolovat a o jídle se baví jen v negativním slova smyslu. Další vizuálním vykřičníkem je soustavné hubnutí, které nemá zdravotní odůvodnění.

S.O.S.! Bulimie a anorexie

Jak postiženému helfnout? V první řadě se nabízí psychologická péče. Poruchy příjmu potravy se léčí pomocí specializovaných psychoterapeutických metod, a to v závislosti na typu poruchy. V pokročilých stádiích bulimie a mentální anorexie bude zapotřebí spolupráce odborníků z více oborů. Na pomoc psychologům přispěchají i gastroenterologové a výživoví poradci.

Největší důraz je ale kladen na psychickou podporu a schopnost nemocného opět nalézt ztracené sebevědomí. Postiženému je třeba pomoci najít odpověď na otázku, co pro něj vlastně vnitřně přehnaná štíhlost znamená, a to nejen po estetické stránce, a proč se narušil jeho vztah sám k sobě. Nejtěžší formy anorexie jsou totiž indikovány pro dlouhodobou hospitalizaci a jedná se o život ohrožující stavy.

Objednejte se na nezávaznou konzultaci do Adicare, kde je zaručena naprostá diskrétnost a velká část terapií může být realizována i on-line formou. Informujte se na e-mailu: info@adicare.cz nebo na telefonní lince: +420 739 375 763.